Basisschool De Klimop, Amsterdam

1100m2 gevel reinigen door middel van stoomcleanen, opnieuw voegen, voorzien van impregnatie en aanbrengen anti-graffity coatting.